Apki.org – program Fundacji Media 3.0

ZASADY

Szkoły zakwalifikowane do programu “Apki.org” zostaną wyłonione w drodze konkursu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

 

 1. Szkoły zakwalifikowane do programu “Akademia 3.0 – apki.org” zostaną wyłonione w drodze konkursu.

   

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

   1. Wniosek o przystąpienie do programu należy złożyć poprzez formularz umieszczony na niniejszej stronie

   2. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 15.12.2016 r.

   3. Projekt realizowany jest do 30.09.2017 r.

   4. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Polski.

   5. Organizatorem konkursu jest Fundacja Media 3.0.

   6. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na I połowę grudnia i zostanie opublikowane na niniejszej stronie internetowej oraz wysłane do zakwalifikowanych szkół drogą emailową na wskazany adres.

   7. Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

   8. Zakwalifikowane szkoły otrzymają:

  – Wsparcie mentorskie dla nauczycieli oraz uczniów online (poprzez e-mail  – dla nauczycieli, poprzez forum.apki.org – dla nauczycieli i uczniów)

  – Dostęp do indywidualnego panelu platformy apki.org pozwalającego na indywidualną pracę z uczniem lub grupą uczniów (tworzenie indywidualnych interaktywnych zadań, etc.)

  – Możliwość wzięcia udziału w hackathonach online dla uczniów szkół z możliwością otrzymania nagrody rzeczowej

  – Możliwość wzięcia udziału w webinariach online ze specjalistami

  9. Od nauczycieli, którzy zgłoszą się do projektu oczekujemy przeprowadzenia 25 godzin zajęć z wykorzystaniem platformy apki.org (częściowo odpłatnie, częściowo w formie pracy wolontariackiej).