Apki.org – program Fundacji Media 3.0

WSPARCIE

W ramach projektu szkoła otrzyma kompleksowe wsparcie w stworzeniu oficjalnego klubu Lab 3.0.

  1. Stworzenie oficjalnego klubu Lab 3.0
  2. Stałe wsparcie mentorskie podczas prowadzenia klubu
  3. Dostęp do platformy szkoleniowej apki.org i stały kontakt online
  4. Wsparcie finansowe na przeprowadzenie 12,5 godzin szkoleń w Lab 3.0
  5. Materiały promocyjne (koszulki, rollupy)
  6. Dostęp do panelu do indywidualnej pracy z nauczyciela z uczniem (możliwość tworzenia własnych kursów)