Apki.org – program Fundacji Media 3.0

CELE

Celem projektu “Apki.org” jest wsparcie 50 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru całej Polski w stworzeniu i prowadzeniu klubów Lab 3.0. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia w Labach wraz z wsparciem koncentrować się będą na przygotowaniu uczniów do olimpiad i nauki takich języków jak C i C++