Apki.org – program Fundacji Media 3.0

DLACZEGO PROGRAMOWANIE?

Umiejętność programowania staje się jednym z wymogów zmieniającego się rynku pracy. Co więcej, znajomość podstaw programowania zaczyna być kluczową kompetencją również w zawodach niezwiązanych bezpośrednio z informatyką.