Apki.org – program Fundacji Media 3.0

Rekrutacja do programu "Apki.org"
 

 

Apki.org to pierwsza w Polsce bezpłatna i interaktywna platforma do nauki programowania prowadzona przez Fundację Media 3.0. Do 2016 roku w programie "Apki.org" wziąło udział łącznie pilotażowo 16 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Obecnie prowadzony jest nabór na rok szkolny 2016/2017. Co można zyskać dzięki programowi? To przede wszystkim dostęp do nowego panelu do indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem, dzięki któremu, nauczyciel jest w stanie pisać własne kursy dla uczniów. Oczywiście oferujemy stałe wsparcie mentorskie oraz refinansowanie dodatkowych godzin z programowania z języków C oraz C++.

ZGŁOŚ SZKOŁĘ!

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji